1. Befolkningen 25-64 år i Örebro kommun efter utbildningsnivå, år, kön och födelseland (Sverige/utrikes)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 4747 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-05-17

  1. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning högst 9-årig, Gymnasial utbildning högst 2-årig, Gymnasial utbildning 3 år, Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, ..., Uppgift om utbildning saknas (6)
  2. svenskt eller utländskt födelseland: Svenskt födelseland, Utländskt födelseland, Hela befolkningen, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tid: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2022 (11)


 2. Befolkningen 25-64 år i Örebro kommun efter utbildningsnivå, år och kön

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 3292 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-05-17

  1. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning kortare än 9 år, Förgymnasial utbildning 9 år, Gymnasial utbildning högst 2-årig, Gymnasial utbildning 3 år, ..., Uppgift om utbildning saknas (7)
  2. kön: män, kvinnor, båda könen, (3)
  3. tid: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2022 (20)