1. Befolkningen 25-64 år i Örebro kommun efter utbildningsnivå, år, kön och födelseland (Sverige/utrikes)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 7621 Ändrad senast: Uppdaterad: 2022-05-04

  1. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning högst 9-årig, Gymnasial utbildning högst 2-årig, Gymnasial utbildning 3 år, Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, ..., Uppgift om utbildning saknas (6)
  2. svenskt eller utländskt födelseland: Svenskt födelseland, Utländskt födelseland, Hela befolkningen, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tid: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2021 (10)


 2. Befolkningen 25-64 år i Örebro kommun efter utbildningsnivå, år och kön

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 5008 Ändrad senast: Uppdaterad: 2022-05-04

  1. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning kortare än 9 år, Förgymnasial utbildning 9 år, Gymnasial utbildning högst 2-årig, Gymnasial utbildning 3 år, ..., Uppgift om utbildning saknas (7)
  2. kön: män, kvinnor, båda könen, (3)
  3. tid: 2003-12-31, 2004-12-31, 2005-12-31, 2006-12-31, ..., 2021-12-31 (19)