1. Befolkningen 25-64 år i Örebro kommun efter skolområde, utbildningsnivå, kön och år

    Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 19535

    1. område: Östernärke, Nordost, Nordväst, Sydost, ..., Örebro kommun (6)
    2. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning kortare än 9 år, Förgymnasial utbildning 9 år, Gymnasial utbildning högst 2-årig, Gymnasial utbildning 3 år, ..., Uppgift om utbildning saknas (7)
    3. kön: män, kvinnor, båda könen, (3)
    4. år: 2003-12-31, 2004-12-31, 2005-12-31, 2006-12-31, ..., 2019-12-31 (17)