Befolkningen 25-64 år i Örebro kommun efter utbildningsnivå, år, kön och födelseland (Sverige/utrikes)

Information Fotnoter


Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

utbildningsnivå Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

svenskt eller utländskt födelseland Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000